Osteopati Nedir?

Duyan ve Hisseden Eller…..

Osteopati Amerika’da 100 sene önce uygulanmasına başlanan çağdaş, modern bir bütünlük içeren terapi sistemidir.
Vucudumuzun fonksiyonlarını baz alan ve tedavi eden yöntemler bütünüdür.
Osteopat vucuttak her türlü dokuda tonus artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Yani sadece semptomatik değil sebebe yönelik tedavi eder.
Osteopat hastalıkları oluşturan nedenleri ortadan kaldırır. Dr. Andrew Taylor Still 19.yy’da bu tedavi sistemini tanımlamıştır. Klasik tıbbın olanaklarının yetersizliğini görmüş yeni bir bütünlük amacı güden bir tedavi sistemini tanımlamıştır.İnsan vucudunun bütün strüktürlerinin normale dönmesi- sirkülasyon ve metabolizmanın tekrardan düzenlenmesi, bu sayede vucudun kendi otoregülasyon sistemini aktif hale getirerek vucudun iyileşmesini sağlamak temeli üzerine kuruludur.
Still, Amerika’da bir okul açmış ve kısa zamanda tüm Avrupa’yada yayılmıştır. Bugün tüm Avrupa’da bir çok okul olup, buralarda fizyote rapist ve doktorlar 5 sene eğitim aldıktan sonra osteopat olarak mezun olmaktadırlar.

Visseral

Osteopatinin bir bölümüdür.Visseral Osteopatide iç organlar ve etraflarındaki anatomik strüktürlerin hareket kısıtlılıkları nın muayene ve tedavisini içermektedir.Organlar kendi aralarında bağ dokusu ile bağlıdırlar ve çoğu preriton tarafından çevrelenmektedirler.Bu sistem içerisinde hem çevre organlara karşı hemde kendilerine ait bir ririmsel hareketleri mevcuttur.

Bu hareketler hem iç hemde dış etkenler  (Postür bozuklukları,Skarlar,Enflamasyonlar ..)tarafından etkilenerek organlarda fonksiyon bozukluklarına yol açmaktadırlar.Uzun vadede tedavi edilmediğinde dokular arası yapışıklıklar ve kronik aşırı yüklenme sendromları oluşabilmektedir.(Mesane ,Böbrek pitozları,Menstruasyon problemleri,İnkontinans gb..)

Bu hareketler tecrübeli bir osteopat tarafından hissedilebilmekte ve soft mobilizasyonlarla tedavi edilmektedir.Bu sayede organın vitalitesi ve kas iskelet sistemi ile olan iç balansı düzenlenerek otoregülasyon mekanizmasının daha iyi çalışması sağlanır.

Paryetal

Osteopatinin bir bölümüdür.Bu sistemde Eklemler,kaslar,Tendonlar,Fasyaların hareket kısıtlılıkları muayene ve tedavi edilirler.

Kas iskelet sistemi insan vücudunun destek ve hareketinden sorumlu bölümüdür.Kemikler,Omurga ve eklemler ve band aparatları bu sistemin parçalarıdırlar.Kas sistemi ise Kasları,Tendonları,ve fasyaları içermektedir.

Fasyalar tüm sistemler ri sararak aralarında kesintisiz bir bağ kurarlar.

Tüm bu siatem sinir sistemi ile birlikte çaluşır.Aşırı ve yanlış ,yetersiz yükleme bu yapılar arasındaki denge ve fonksiyonları bozabilir.Paryetal sistem içerisnde tüm bu yapılar tedavi edilebilmektedirler.

Osteopat bu sistemleri ve yapılarının işleyişi hakkında yeterli bilgisi sayesinde semptom (çoğu zaman problemin görüldüğü yer ile sebeb aynı yer değildir.)ve ana etkeni değişik osteopatik yöntemlerle bulabilme becerisine sahiptir.

Tedavide Kas-Enerji Teknikleri,Spesifik Manipulasyon ve Mobilizasyonlar,Fasya teknikleri kullanılmaktadır.

Paryetal osteopati sayesinde eklem lerdeki hareket kısıtlılıkları,Kaslardakı tonus artışları,doku yapışıklıkları mobilize edilerek ağrısız ve vital fonksiyonları iyi çalışan bir doku rejenerasyonu sağlanmış olur.

Cranial

Osteopatini bir bölümüdür.Cranio sacral Sistemde Cranial kemilerin küçük ince hareketleri,Sacrumun hareketleri ve bunlara ait dokuların hareketlerinin muayene-tedavisini içerir.

Cranial sistem bu sistem içerisinde sirküle eden sıvılarırın serbest halde harekete katılmasına yardımcıdır.

Cerebro_Spinal sıvının (Liquor) organizma içindeki anlamı

Liquor beyin dokusunun gelişimi ve fonksiyonu açısında önemlidir.Beyne ve sinirlere besin maddelerini ulaştırır.

Cranial osteopati teorisinde solunum ve kalp ritmi dışında vücudumuza özgü farklı ritimlerinde olduğunun kabul edilmesidir.Liquor ve sıvıların ritmi.Bu ince rezonans ritimler sıvılar üzerinden çevre dokulara iletilmektedirler.Osteopatlar bu ritimleri palpe ederek teşhise destek olarak değerlendirmektedirler.Bu ritimdeki değişiklikler hormonel sistem,İmmun sistem,Solunum ve Sinir sistemi ike yakından ilişkilidir.

Cranio-Sacral Sistemdeki bozukluklar Migren,Sırt ağrıları,İmmun sistem zayıflıkları gb bozukluklarla kendini gösterebilmektedir.

Tedavide değişik dokulara hafif bası ve gerilim uyarısı verilerek dogal iyileşme uyarılmaktadır.

6 + 13 =