Osteopatinin Hikayesi

Dr.Andrew Taylor Still (1828-1917) osteopatinin kurucusudur.O dönemin klasik tıbbının yetersizliğinden dolayı kendi yöntemini geliştirmiştir.Kendi sistemi içerisindeki tanımladığı prensipler insan vücudunun fonksiyonlarına dayanmaktadır.Bunları tanımlarken doğadaki gözlemlerine ,Yaşanan kültürel çevreye ve tıbbi prensiplere odaklanmıştır.Sağlıklı bir organizma için : Dokulardaki kısıtlılık,Dolaşımdaki kısıtlılıklar ve metabolizmadaki fonksiyon bozuklukları önemli olduğunu prensipleri ile tanımlamıştır.Vücudumuzun otoregülasyon mekanizmaları sayesinde devamlı kendi kendini iyi etmek için inanılmaz bir çabası vardır.Eksik ve bozulmuş fonklsiyonlar bu sistemide bozar.Terapist bu kısıtlılıkları tedavi ederek sistemi destekler. Still Kirksvill (USA) ilk okulunu kurar ve kısa sürede her yere dağılır.Günümüzde birçok ülkede Doktor ve Fizyoterpistlerin katıldığı osteopati okulları mevcuttur.Eğitim 4-5 sene intervalli eğitimdir. Son 130 senede osteopati anatomi bazlı bütüncül bir sistemi savunur.Bütüncülden kasıt kendi individumu ve çevre ile komminikasyonunu içermektedir.
John Martin Littlejohn (1866-1954) osteopatide fizyolojik temellleri ön plana çıkarmıştır.Günümüzde osteopati modern ,Bilimsel bir tıp alanı olarak emin adımlarla ilerlemektedir. Bu amçta tedavideki etkinliklerini bilimsel çalışmalarla desteklemek en önemli hedeftir. Günümüzde cranio-sacral,visseralve paryetal osteopati diye adlandırmalar mevcuttur.Bu tanımlama Stillin bütüncül prensiplerine uymamaktadır. Stillin öğrencilerinden William garner sutherland (1873-1954)Cranail osteopatiyi tanımlamıştır.Bu sistem günümüz tıbbında en zor araştılan bölümdür.Bu sistem bütüncüllük içersinde yerini almalıdır.Tek başına bir sistem olarak ilerlememelidir. Bu anlamda visseral osteopati de tek başına sınıflandırılmak istenmektedir.Ancak uygulayılarında hemen algılayacağı gibi tüm sistemler birbirleri arasında ayrılmaz bir bütünlük içersinde fonksiyonlarını yerine getirmektedirler.Fransız osteopat Jean pierre Barall visseral osteopatinin kurucularındandır.

11 + 5 =